WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU I WYBIERZ „Łódzkie zmienia – Innowacja Roku”

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!