Nagroda „Start-up Łódzkiego”

Nagroda dla przedsiębiorstw, będących w początkowym stadium rozwoju (działających nie dłużej niż od stycznia 2016 r.). Firma musi posiadać minimum prototyp produktu lub rozwiązania/usługi. Nagroda
w kategorii Start-up stanowi wyróżnienie dla młodych firm, które konsekwentnie rozwijają się w środowisku innowacyjnych technologii i promują kulturę przedsiębiorczości. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.