O konkursie

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.
W tym roku Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” stanowić będzie prestiżowe wyróżnienie dla przedsiębiorców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.
Organizatorami tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” jest Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – jednostka, która w obecnej perspektywie 2014-2020, zajmuje się przyznawaniem dotacji unijnych na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim.
Współpraca instytucji, mających za wspólny cel wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie proinnowacyjnych działań w regionie, promocję oferty inwestycyjnej i eksportu firm z województwa, a także kooperację przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi, obszarem edukacji oraz prowadzenie efektywnych badań naukowych na rynku jest gwarancją, iż absolutni liderzy gospodarki zostaną uhonorowani Nagrodami.

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w trzech kategoriach:

DYNAMIKA Eksportu

Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną siedzibę na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich 3 latach.

START-UP

Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Innowacyjny Produkt Łódzkiego”
Nagroda skierowana do podmiotu, który stworzył oraz wprowadził z sukcesem na rynek innowacyjny produkt bądź usługę. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

MOCNO zachęcamy do wzięcia udziału. Wydłużamy czas na przyjmowanie zgłoszeń !!! Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2017 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.